De kosten van naturalisatie

De Nederlandse nationaliteit verkrijg je niet zomaar. Je moet aan een heleboel voorwaarden voldoen, in het bezit zijn van de juiste documenten en er zitten een heleboel kosten aan verbonden die niet iedereen zomaar heeft. Het proces van naturalisatie kan enorm lang duren en is enorm veel administratief werk, dus daarom kunnen de kosten soms enorm oplopen. Hoe het proces in zijn werk gaat en aan welke kosten je dan moet denken, lees je hier.

Hoe gaat het proces in zijn werk?

Allereerst dien je een aanvraag tot naturalisatie in bij de gemeente waar je woont. De gemeente zal dan samen met je gaan kijken of je aan alle voorwaarden voldoet. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat je minimaal 18 jaar of ouder moet zijn, je een geldige verblijfsvergunning hebt, je al 5 jaar of langer in het Koninkrijk der Nederlanden woont en of je in die tijd niet in aanraking met justitie bent gekomen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan zal de gemeente een advies opstellen voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). De IND gaat dan uiteindelijk een beslissing over uw aanvraag maken. De tijdspanne van de aanvraag bij de gemeente tot de beslissing van de IND duurt maximaal een jaar. Nadat de aanvraag door de IND is goedgekeurd, beslist de Koning uiteindelijk definitief over het naturalisatieverzoek. Als alles goed gaat, word je daarna door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie.

Aan welke kosten moet je denken?

Het kan per geval verschillen hoeveel de kosten uiteindelijk zullen zijn. Het proces van naturalisatie voor een persoon kost 881,-, maar wanneer je het gehele proces als echtpaar wilt doorlopen kost dit 1124,-. Het proces is voor kinderen goedkoper dan voor volwassenen, want medeverlening van de Nederlandse nationaliteit aan een minderjarig kind kost 130,-.
Staatloze vreemdelingen of vreemdelingen met een asiel verblijfsvergunning betalen ook minder. De kosten hiervan voor een persoon bedragen 655,- en voor echtparen of geregistreerde partners is dit 899,-.

Juridische hulp bij de aanvraag

Het naturalisatieproces kan enorm lastig zijn voor mensen die nog niet zo bekend zijn in Nederland. Omdat er veel vanaf hangt, is het zeker een goed idee om hierbij de hulp van een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht in te schakelen. Deze advocaat kan je door alle bureaucratie heen slepen en kan in beroep gaan wanneer verzoeken onterecht worden afgewezen.

Juridisch advies? Bel 055-5395651 of mail