Wat zijn de mogelijke prijsafspraken binnen advocatuur?

Omdat er geen vaste advocaat uurtarieven zijn, ben je geheel vrij om zelf financiële afspraken te maken met je advocaat. De meest voorkomende vorm is een uurtarief gevolgd door een fixed fee. Andere veelvoorkomende prijsafspraken zijn: no cure no pay, no cure less fee, abonnement, rechtsbijstandverzekering en pro deo.

Uurtarief

Bij het gebruik van het uurtarief wordt er gewerkt op basis van “uurtje factuurtje”. Elk gewerkt uur wordt doorgefactureerd aan de klant. Hierbij is het dus van belang een goed beeld te hebben van het uurtarief en het verwachte aantal te besteden uren.

Het uurtarief van een advocaat kan variëren van 150 euro tot meer dan 500 euro. Lees waarom er zulke grote verschillen zijn in uurtarief.

Fixed fee / vaste prijs afspraken

Steeds vaker vind je op het Internet juridische hulp voor een vaste prijs. Dit zijn vaak duidelijk afgebakende en eenvoudige zaken zoals een echtscheiding, ontslagzaak of een check van een vaststellingsovereenkomst etc. Dit kan voordelig zijn zolang jouw zaak/casus hier ook in past.

Meer over fixed fee in advocatuur

prijs afspraken advocatuur


No cure no pay

Volgens de wet mogen advocaten geen prijsafspraken maken op basis no cure no pay. Dit geldt niet voor juristen en andere juridische dienstverleners die niet ingeschreven staan als advocaat.

Bekende voorbeelden hiervan zijn het bezwaar WOZ waarde, vergoeding claimen bij vlucht vertraging en incassozaken. Deze juridische handelingen worden gratis aangeboden en bij succes moet een percentage van het uitbetaalde bedrag worden afgedragen.

Sinds 1 januari 2014 mogen advocaten bij wijze van experiment wel bij letselschade- en overlijdensschade zaken no cure no pay afspraken maken. Zie http://regelgeving.advocatenorde.nl

In de basis houdt dit in dat de advocaat gratis werkt en bij toekenning van een schadevergoeding zijn gemaakte uren kan door factureren. Dus declaratie op uurbasis blijft de grondslag van de vergoeding voor de advocaat. De advocaat mag factureren op basis van een verhoging met respectievelijk 100 of 150 procent van het overeengekomen uurtarief (anders gezegd 2 of 2,5 maal het uurtarief).

Het totale factuurbedrag mag niet hoger zijn dan 25% van de toegekende schadevergoeding. Dit percentage stijgt naar maximaal 35% indien de advocaat ook de externe kosten voorfinanciert (denk hierbij aan kosten voor het inwinnen van medisch advies en/of medische informatie).

Er zijn wel een aantal eisen aan de type letselschade- en overlijdensschade zaken die onder no cure no pay uitgevoerd mogen worden. Zie voor de gehele toelichting artikel 7.10 van de verordening van de advocatuur.

Er zijn ook juridische dienstverleners die geen vergoeding vragen maar de kosten direct verhalen op de tegenpartij. Wint een letselschadebureau bijvoorbeeld een zaak, dan betaalt de tegenpartij – zoals de verzekeraar – de juridische kosten (hierover zijn onderlinge afspraken gemaakt). De klant krijgt dan altijd de volledige schadevergoeding.

No cure less fee of verlaagd uurtarief met succesfee

Een alternatief voor ‘no cure no pay’ is het principe ‘no cure less fee’ wat wel is toegestaan voor advocaten. Dit houdt in dat het uiteindelijke uurtarief afhankelijk is van de uitkomst of resultaat van de zaak:

  • Bij aanvang van de zaak wordt een laag en een hoog uurtarief afgesproken.
  • Bij verlies of negatief resultaat wordt er gebruik gemaakt van het lagere uurtarief.
  • Bij winst is juist een hoger uurtarief van toepassing.

Voor de cliënt is het prettig dat de kosten beperkt én vooraf bekend zijn in het geval de zaak wordt verloren.

Andere (fixed) fee varianten (zakelijk)

De Brauw Blackstone Westbroek publiceerde een overzicht van andere Alternative Fee Arrangements (AFA’s) die nog mogelijk zijn. Van fixed fee-varianten tot arrangementen waarbij advocaat en cliënt risico’s delen.

Bekijk overzicht

Jaarcontract of juridisch abonnement

Bedoeld voor ondernemers of particulieren die het hele jaar toegang willen hebben tot juridische bijstand wanneer dit nodig is. Vaak is dit beperkt tot gratis juridisch advies en een aantal quickscans. Behandeling van zaken vindt plaats tegen gereduceerd tarief.

Hou rekening met een bedrag rond de 300 euro per jaar. Hieronder een aantal aanbieders van een juridisch abonnement:

Rechtsbijstandverzekering

Bij een rechtsbijstandverzekering bent je echt verzekerd en kun je aankloppen bij de rechtsbijstandverzekeraar voor juridisch advies maar ook voor zaakbehandeling. Vaak bieden ze ook extra diensten aan. De bekendste zijn DAS Rechtsbijstand en ARAG Rechtsbijstand.

Belangrijk om te weten is dat geen zaken behandeld worden die al reeds bekend waren voordat de verzekering werd afgesloten. Dus lopende juridische conflicten of zaken zijn niet gedekt.

Kosten voor een rechtsbijstandverzekering lopen van 5 tot 40 euro per maand afhankelijk van de gezinssituatie en gewenste dekking. Voor een overzicht zie https://www.rechtsbijstandverzekering.nl/.

Gesubsidieerde rechtsbijstand of Pro Deo

Het inschakelen van een advocaat brengt kosten met zich mee. Voor veel mensen is het niet mogelijk alle advocaatkosten zelf te betalen. De overheid kan dan de advocaatkosten betalen in de vorm van een toevoeging. Dit heet gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand.

De hoogte van de toevoeging (het deel van de advocaatkosten die de overheid betaalt) is afhankelijk van jouw inkomen, vermogen en financieel gewin in de zaak. En niet elke type zaak geeft recht op een toevoeging. Een pro deo advocaat kan direct uitzoeken of je recht hebt op een toevoeging.

Lees verder over pro deo advocatuur

Juridisch advies? Bel 055-5395651 of mail