Advocaat en zijn tarief

Tarief van een advocaat

advocaat tarievenEen advocaat is een raadsman of raadsvrouw in juridische aangelegenheden. Anders dan een notaris , die meestal voor twee partijen werkzaam is, is de advocaat als belangenbehartiger altijd partijdig.

Tarief: het bedrag dat voor iedere eenheid betaald moet worden.

Geen vaste tarieven advocatuur

uurtarief advocaatDe advocatuur kent tot op heden geen vaste tarieven. Een advocaat mag dus zelf bepalen, welke financiële afspraken hij/zij met u maakt. Voor een advocaat is het vaak moeilijk om vooraf een nauwkeurige schatting van de kosten te geven. Hoe een zaak vervolgens precies verloopt, is afhankelijk van veel onzekere factoren. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat uw advocaat er meer tijd aan moet besteden dan hij/zij vooraf dacht.

Gangbaar tarief advocaat

tarief advocaatEen advocaat inschakelen kost geld. Een gangbaar advocatentarief is € 150,- per uur. Daar komt 19 procent BTW bij plus eventuele andere kosten, zoals reis- en deurwaarderskosten. Het is verstandig in een eerste gesprek te vragen hoeveel uur de advocaat denkt aan de zaak te besteden.

Advocatentarieven zijn hoog

advocaten tariefOndernemers vinden de advocatentarieven hoog. Vaak zijn ze gedwongen af te zien van juridische hulp. De Nederlandse Orde van Advocaten laat onderzoeken of de tarieven niet wat lager kunnen. Sinds de jaren tachtig zijn de tarieven vrijgegeven. Dit leidde tot behoorlijk hoge tarieven van advocaten. Volgens het instituut SEO Economisch Onderzoek zijn de tarieven vaak zesmaal hoger dan die van andere juridische dienstverleners.

Declaratiemethoden van advocaat

 • Op basis van uurtarief
  • Aantal uren x uurtarief
  • Afhankelijk van draagkracht
  • Afhankelijk van het resultaat
 • Vast bedrag
 • Jaarcontract/kaderafspraak
 • Incassotarief
 • Andere methoden

Pleidooi voor vaste advocatentarieven

advocaat uurtariefKleine en middelgrote bedrijven zijn gebaat bij vaste prijzen voor juridische diensten. In Duitsland, met een wettelijk systeem van vaste prijzen, komen driemaal zoveel geschillen voor de rechter als in Nederland. Ze worden binnen zes maanden afgehandeld. Het Duitse systeem prikkelt de advocaat om efficiënter te werken.

Proclaimer

Voor deze pagina is gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: http://www.advocatenorde.nl/ |http://www.st-lis.nl/ | http://www.sprout.nl/ | http://nl.wikipedia.org/ | http://www.vandale.nl/ |http://www.depers.nl/

Voor vragen, opmerkingen of onrechtmatig gebruik kunt u mailen naar info@advocatentarief.nl

Geef een reactie